kraj

O firmě


Firma začala v roce 1992 svou historii ve vlastních prostorech obráběním kovů a plastů, svařováním malých, středních i větších velikostí a zámečnickou výrobou. Později jsme rozšířili naši činnost do oblasti oprav a modernizace strojů. V současné době je kromě výše uvedeného, nosným programem vývoj, projekce, konstrukce a výroba jednoúčelových strojů a zařízení,generální opravy a modernizace starších strojů, oživení a uvedení do provozu, výroba montážních přípravků pro různá odvětví průmyslu.

Naše činnost zahrnuje prvotní návrh řešení (studii) a následně zpracování výrobní dokumentace, výrobu a montáž. Využíváme moderní hydraulické, pneumatické a elektronické systémy. Dále provádíme zakázkovou výrobu strojních dílů pro různá odvětví průmyslu a to jak malých, tak i středně velkých obrobků, včetně svařenců.

V kooperaci zajišťujeme povrchovou i tepelnou úpravu (kalení, cementování, zinkování, nitridaci, karbonitridaci, tvrdochrom atd.).

Využíváme moderní 3D softare Solid Edge, který je výrazným pomocníkem při návrhu a realizaci projektů.

kraj